www .

. org

Portal internetowy i forum dyskusyjne "Wychowanków Słowiankowych"

:: Home :: Aktualności :: SWiPS :: Forum :: Impressum :: "Słowianki" ::

 SWiPS - Impressum

Nazwa:  

  Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellonskiego SŁOWIANKI,  SWiPS

 

  Forma prawna:   osoba prawna

  REGON:             120132792
  Nr KRS:             0000243900
  NIP:                  676-230-72-37

  Nr rachunku Stowarzyszenia:
  ING Bank Ślaski   45 1050 1445 1000 0023 0162 3480

  Zarzad:     
      1. Wiesław Samitowski – Przewodniczący
      2. Wiktoria Bisztyga – Z-ca Przewodniczącego
      3. Karolina Daniec-Franczyk - Z-ca Przewodniczącego
      4. Elżbieta Chmielowska – Sekretarz
      5. Danuta Samitowska – Skarbnik

  Komisja Rewizyjna:  
      1. Krystyna Jarosz
      2. Lidia Puchacz
      3. Andrzej Zaborowski


  DOKUMENTY REJESTROWE
  (oryginaly w posiadaniu Wiesława Samitowskiego)

  1.  Postanowienie o wpisie do KRS, data wpisu: 25.10.2005 r.
       (Sad Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydzial Gospodarczy Krajowego
        Rejestru Sądowego)  

  2.  Zaświadczenie o nadaniu nr REGON (Urząd Statystyczny w Krakowie)

  3.  Decyzja o nadaniu nr NIP (Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto)

   oraz Pełnomocnictwo ogólne dla Krzysztofa Niewiary do:

   •   występowania w imieniu Stowarzyszenia
   •   podpisywania dokumentów i wniosków urzędowych

Nota prawna
Wykorzystywanie i przetwarzanie informacji zamieszczonych na stronie www.slowianki.org bez zgody Stowarzyszenia jest zabronione. Zdjęcia zamieszczone na w/w stronie stanowią własność Stowarzyszenia lub osób prywatnych i są strzeżone prawami autorskimi. Jakiekolwiek naruszenie praw Stowarzyszenia będzie dochodzone na drodze prawnej.

    home

do góry